Vill du också liksom vi arbeta med hundar, antingen på hunddagis eller som hundinstruktör. Vi har yrkesutbildningar både till Hundinsttruktör samt Hundskötare. Möjlighet finns att läsa utbildningen via Lerums Vuxenutbildning då utbildningen blir CSN berättigande och läses som en gymnasial utbildning vilket gör att man kan tillgodoräkna sig dessa gymnasiebetyg. Möjlighet finns även att läsa utbildningen privat genom att köpa utbilndingen av oss.

VÅRT MÅL MED UTBILDNINGEN

Denna utbildning har utformats under många års tid då jag har sett ett stort behov att hundutbildningar med större fokus på hundflock och hundspråk samt stressrelaterad problematik än vad många andra utbildningar innehåller.

När människor söker arbete hos oss på hunddagisen eller som instruktörer ser jag ofta ganska stora brister i just dessa delar även om personen i fråga har gått utbildningar inom hund tidigare. Valet att starta denna utbildningen har därför blivit självklart för mig, ju fler av oss människor som blir riktigt duktiga på att läsa våra älskade hundar och kan tyda dess språk både mellan varandra och hund - människa desto bättre för oss alla. Ingen kan göra allting själv men tillsammans kan vi göra stora förändringar i hundarnas liv och hundvärlden i stort.

Då vi har tillgång till många otroligt fina hundflockar på våra tre hunddagis i Lerums kommun vill vi dela med oss av all kunskap dessa erbjuder oss om vi bara är öppna för att ta in alla delar av deras språk och liv i flock. Våra största flockar består av upp emot 30 hundar vilket ger en stor mångfald vad gäller raser, individer och åldrar. Detta gör oss ganska unika i utbildningssammanhang och något vi är otroligt glada att kunna erbjuda er som elever att ta del av. Det finns så mycket som endast hundarna själva kan lära oss genom att få ta del av deras värld, inga böcker eller forskare kan ersätta detta. Enligt mig ger mixen av alla dessa olika inlärningsmetod den absolut bästa kunskapen. Ni kommer även få ta del av allt jag lärt mig av mina tikar och valpar som jag fött upp sedan 2006. Relationen mamma - valpar är en helt fantastisk källa till kunskap och kan lära oss människor otroligt mycket om hur vi bäst kommunicerar med våra hundar.

Utöver att ta del av praktiken på vårt hunddagis och umgås med våra fina hundflockar sker den teoretiska utbildningen i vår digitala plattform. Här finns hela utbildningens frågeställningar, kurslitteratur, elev-community med mera. Utbildningen är uppbyggd så att den ska passa alla oavsett om man föredrar att lämna in svar på uppgifterna muntligt/ skriftligt eller via film. Många av böckerna i vår kurslitteratur finns även tillgänglig som ljudböcker.

Denna mix vill vi erbjuda dig som väljer att gå utbildning via oss

VÄLKOMMEN ATT BLI ETT MED VÅR HUNDFLOCK OCH FÖRÄNDRA SYNEN PÅ MÄNNISKANS BÄSTA VÄN FÖR ALLTID


Kontakta mig på mail elin@inmotionhundcenter.se

inst